Menu

Ciekawe Strony

Historia powstania obserwatorium astronomicznego przy
Zespole Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu

W 1967 roku, przy ówczesnym Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Lublińcu, rozpoczyna się budowa szkolnego obserwatorium astronomicznego. Inicjatywa ta, poczęta z marzeń nauczyciela fizyki – Józefa Kacalskiego - wychodziła jednocześnie ku najlepszym marzeniom wielu uczniów „Mickiewicza”. Na dachu budynku szkoły powstała obrotowa kopuła o średnicy 3,80 m. Obserwatorium wyposażono między innymi w teleskop typu Cassegraina o średnicy 25 cm i ogniskowej 380 cm z 3 okularami do powiększeń 75x150 i 310 razy.

Możliwość dokonywania obserwacji za pomocą instrumentów optycznych miała wpłynąć dodatnio na wyniki nauczania astronomii i ożywić lekcje fizyki, skłaniając jednocześnie uczniów do rozszerzenia swych wiadomości z mechaniki, optyki, elektroniki i astronautyki.

Po przejściu profesora Józefa Kacalskiego na emeryturę szkolnym kołem astronomicznym kieruje mgr Maria Krupska. Po przejściu na emeryturę koło astronomiczne przestaje istnieć. Od 2002 roku Adam Strzelczyk na nowo wznawia działalność koła astronomicznego. W tym samym roku grupa uczniów pod kierunkiem pani Stefanii Karmańskiej-Kukuła, w konkursie ekologicznym, wygrywa teleskop typu Newtona o średnicy 13 cm. W latach 2005-2008 w szkoła jest realizowany program Socrates-Comenius. Dzięki zaangażowaniu uczniów z koła astronomicznego w tym projekcie i pozyskanym środkom, w czerwcu 2008 roku wyposażenie obserwatorium zostaje wzbogacone o nowy teleskop Celestron C11-S 11" z układem optycznym Schmidt-Cassegrain, zainstalowanym na montażu paralaktycznym. Zakupiono również system GT do sterowania wymienionym teleskopem.